ข้อดีของการใช้สมุนไพร

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

สมุนไพร
วิธีการที่การแพทย์สมัยใหม่นำมาใช้กับสมุนไพรคือ การค้นหา “สารแสดงฤทธิ์” ในสมุนไพรจากนั้น จึงใช้วิธีการอื่น เช่น เคมีสังเคราะห์เพื่อสร้างสารเช่นเดียวกันนั้นขึ้นมา แล้วจึงนำไปเตรียมให้เป็นรูปแบบยาที่ต้องการ วิธีการเช่นนี้แตกต่างกับวิธีของหมอยาสมุนไพร ซึ่งเชื่อว่าการใช้สมุนไพรที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปเลยจะให้ผลดีกว่า เนื่องจากสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมุนไพรอย่างสมดุลนั้น คือการผสมผสานสำหรับการบำบัดรักษาที่สมบูรณ์และหมดจดจากธรรมชาติ หมอยาสมุนไพรเชื่อว่า ผลรวมที่ได้จากสารหลาย ๆ ตัว ในสมุนไพรย่อมดีกว่าการใช้สารตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว ทั้งยังเชื่อด้วยว่า สารองค์ประกอบทั้งหลายในสมุนไพรนั้นจะช่วยถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยสารบางอย่างอาจช่วยลดผลที่ไม่พึงประสงค์ หรือผลที่อาจก่อให้เกิดอันตรายของสารอื่น ทำให้สามารถแสดงฤทธิ์ได้แรงขึ้นอีกมาก ส่วนกรณีการรักษาโรคโดยใช้ตัวยาที่แยกสกัดออกมารจากสมุนไพรนั้น หมอยาสมุนไพรมีความเห็นต่างออกไปว่า สารสกัดเหล่านั้นมิอาจทดแทนพลังบำบัดอันนุ่มนวลของสมุนไพรได้ เช่นเดียวกับที่วิตามินและเกลือแร่ ไม่สามารถชดเชยการกินอาหารตามปกติได้เลย และที่สำคัญกว่านั้นคือ การใช้สมุนไพรปลอดภัยกว่ามาก เพราะมีตัวยาที่แสดงฤทธิ์อยู่ในขนาดต่ำกว่าสารแสดงฤทธิ์ ที่สกัดออกมาจากสมุนไพรแล้ว

0 comments:

แสดงความคิดเห็น