ยาสมุนไพร

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สมุนไพรไทย
สมุนไพรเป็นยารักษาโดยการนำเอาวัสดุธรรมชาติ มาทำการรักษาร่างกายที่มีโรคภัยเกิดขึ้น เป้าหมายหลักของการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคคือ เพื่อเป็นแรงเสริมให้ร่างกายสามารถปรับตัวเองเข้าสู่ภาวะปกติ แล้วจากนั้นร่างกายจะค่อย ๆ เยียวยาตนเอง ดังนั้นการใช้สมุนไพรถูกกับโรค จึงอาจช่วยปรับเปลี่ยนและแก้ไขความไม่สมดุลต่าง ๆ ภายในร่างกาย อันทำให้เกิดโรคนั้น ๆ ได้ และเป้าหมายของการบำบัดด้วยแนวคิดแบบองค์รวมเช่นนี้ จึงมิใช่เพียงการปลดเปลื้อง หรือบรรเทาความไม่สบายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่เป็นการมุ่งเน้นให้สุขภาพโดยรวมของเราดีขึ้น เพื่อให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกาย สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่ทำได้

ตามปกตินอกจากหมอยาสมุนไพรจะจ่ายยาให้คนไข้แล้ว ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่ควรกินของแสลง วิธีปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัย ตลอดจนการลดความเครียดในชีวิตประจำวันด้วย เป้าหมายสำคัญของวิธีการเช่นนี้คือ การบำบัดโรคหรืออาการที่เกิดขึ้นแล้ว พร้อมกับป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้นใหม่ได้อีก
การบำบัดด้วยยาสมุนไพรนั้นมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นที่รู้กันดีว่า การรักษาด้วยวิธีนี้ เฟื่องฟูมากในอาณาจักรโบราณต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไอยคุปต์ กรีก หรือโรมัน อาจกล่าวได้ว่า ยุคทองของยาสมุนไพรในโลกตะวันตกเริ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อศตวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการพิสูจน์ว่า สมุนไพรจำนวนมากที่เคยใช้กันมาแต่โบราณนั้นมีคุณสมบัติทางยาจริง แต่ถึงอย่างนั้นยังคงมีสมุนไพรอีกจำนวนมาก ที่ยังรอการหาคำตอบเชิงวิทยาศาสตร์ว่า จะใช้ได้ผลจริงดังที่เชื่อกันมาหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นกระเทียมที่ใช้บำบัดโรคเกี่ยวกับหัวใจ และหลอดเลือดหรือใบขี้เหล็กที่ใช้เป็นยาคลายเครียด ซึ่งเพิ่งพบว่าอาจทำให้ตับมีปัญหาได้

เนื่องจากมีข้อมูลจากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวนมาก มาช่วยยืนยันสรรพคุณของยาสมุนไพรบางชนิดเช่นนี้ อุตสาหกรรมยาทั่วโลกจึงหันมาให้ความสนใจกับพืชสมุนไพรมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมยา ต่างง่วนอยู่กับการศึกษาค้นคว้า “พฤกษเคมีภัณฑ์” อันเป็นสารองค์ประกอบนับแสน ๆ ชนิดที่มีอยู่ในอาณาจักรพืช เพื่อค้นหายาใหม่ ๆ สำหรับบำบัดรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยของมวลมนุษยชาติ

0 comments:

แสดงความคิดเห็น